Cenník

Pobytová daň podľa VZN mesta Bratislava č.14/2012 v čiastke 1,65 EUR, prípadne 0,41 EUR za osobu a prenocovanie(neplatí v prípade nahlásenia prechodného pobytu na MU Ružinov).

počet lôžok: 70

rozdelenie izieb:
31 dvojlôžkových, 2 štovrlôžkové

Možnosť zľavy v závislosti od dľžky pobytu a počtu osôb.